ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

ปรับปรุงเมื่อวันที่: 27 ตุลาคม 2020

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการเว็บไซต์ blog.nsru.ac.th ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเรา

1. ข้อกำหนดอื่นๆ

นอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์แล้ว เราได้มีข้อกำหนดทางกฏหมายอื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://blog.nsru.ac.th/legal-all

2. เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ 0-5621-9100 ต่อ 1501

3. ข้อปฏิบัติในการใช้งาน

 1. ห้ามผู้ใช้งานเสนอข้อความหรือเนื้อหาดังต่อไปนี้
  1. เนื้อหาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือสร้างความเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
  2. เนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร รุนแรง
  3. เนื้อหาที่มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น
  4. เนื้อหาที่มีลักษณะท้าทาย หรือชักชวน ให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวาย
  5. เนื้อหาที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคม
  6. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 2. ห้ามผู้ใช้งานเสนอบทความในลักษณะของการคัดลอกบทความจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ควรใช้วิธีการที่ถูกต้อง ตามที่ทางเว็บไซต์ rainmaker.in.th ได้บอกว่า “ควรมีการอ้างอิงเนื้อหาอย่างถูกต้องและทำการเรียบเรียงใหม่โดยอ้างอิงจากของเดิม”

Author: Administrator