การบันทึกข้อมูลในระบบ NSRU Knowledge Sharing

ข้อกำหนดการใช้งานระบบ

  1. เข้าสู่ระบบ NSRU Knowledge Sharing ผ่านลิงค์ http://ns.nsru.ac.th หรือผ่านช่องทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  2. ผู้เข้าใช้งานต้องทำการสมัครเข้าระบบ NSRU Knowledge Sharing และได้รับสิทธิ์ให้สามารถนำเข้าข้อมูลในระบบได้ >> การสมัครใช้งานระบบ <<
  3. ระบบ NSRU Knowledge Sharing นั้นบังคับให้การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีไฟล์แนบด้วยทุกครั้ง

การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

1. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ( เมนูด้านขวาบน ) เลือก “เข้าสู่ระบบ -> Dspace ของฉัน หรือ MyDspace”

2. ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ email และ password ที่สมัครไว้

3.ิ เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จปรากฏเมนูดังนี้

หากไม่ขึ้นเมนูดังกล่าวกรุณาแจ้งขอสิทธิ์การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เลือกรายการที่ต้องการนำข้อมูลเข้าระบบโดยการคลิกที่ปุ่ม “Start a New Submission “

5. เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Next >

6. กรอกข้อมูลตามที่กำหนด โดยถ้ามีเครื่องหมาย * หมายความว่าข้อมูลนั้นจำเป็นต้องใส่

Author: นายวิชชากร คูหาทอง

ใส่ความเห็น