ระบบสารสนเทศปี 2562 มีอะไรบ้าง

ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานประจำที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากต้องการดูรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดหรือเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

Author: นายวิชชากร คูหาทอง

ใส่ความเห็น