การใช้งาน NSRU Knowledge Sharing

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานระบบได้ที่ ns.nsru.ac.th

โดยสามารถเยี่ยมชมหรือศึกษาหัวข้อที่สนใจได้โดยเลือกที่รายการที่แสดงด้านล่าง ชุมชนใน Dspace ดังตัวอย่างได้ทำการเลือก หัวข้อ “วิจัยและวิทยานิพนธ์ (ThaiLis)”

ซึ่งในแต่ละหัวข้อได้มีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไป เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น

เมื่อเข้ามาสู่หมวดหมู่ย่อยจะพบผลงาน หรือเอกสารในหมวดหมู่นั้น ๆ โดยจะแสดง วันที่เผยแพร่ , ชื่อเรื่อง . ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเรื่องที่ต้องการเยี่ยมชมได้

จะปรากฏรายละเอียดของรายการที่เลือกดังรูปภาพด้านบน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้อีกด้วย

Author: นายวิชชากร คูหาทอง

ใส่ความเห็น