คู่มือการใช้งานระบบ NSRU Helpdesk http://helpdesk.nsru.ac.th

NSRU HELPDESK

ระบบ NSRU Helpdesk พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการ ปรึกษาปัญหาการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับการตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ด ซึ่งมีวิธีการใช้งานระบบดังต่อไปนี้

  1. การแจ้งปัญหา หรือ ขอคำปรึกษา ผ่านระบบ NSRU Helpdesk ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ URL : http://helpdesk.nsru.ac.th หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเข้าไปที่ Banner ระบบสารสนเทศ -> ระบบสารสนเทศ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ -> เลือกข้อ 4. ระบบสนับสนุนการบริการ (Helpdesk)
  2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบโดยใช้ username และ password เดียวกันกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ฯ
หน้าแสดงผลระบบ Helpdesk

ผู้ใช้งานสามารถเลือกกลุ่มการบริการที่ระบบเตรียมไว้ให้เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ หรือเข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือ รายการแจ้งปัญหา ->แจ้งปัญหาการใช้งาน

หน้าแสดงผลสำหรับแจ้งปัญหาการใช้งาน
  1. การแจ้งปัญหาการใช้งานโดยระบุหน่วยงานและงานที่ต้องการแจ้งปัญหา หากผู้ใช้งานเลือกกลุ่มงานบริการจากหน้าหลัก ระบบจะทำการเลือกหน่วยงานและงานที่ต้องการแจ้งให้โดยอัตโนมัติ
  2. กรอกรายละเอียดของปัญหาให้ครบถ้วน
  3. หากมีรูปภาพประกอบสามารถอัพโหลดไฟล์ภาพได้ โดยนามสกุลไฟล์ ต้องเป็น .jpg หรือ .png เท่านั้น สามารถอัพโหลดได้หลายรูป

Tip : เมื่อแจ้งปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏปัญหาที่เราแจ้งอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ สามารถลบคำถามดังกล่าวได้หากมีสถานะแจ้งดำเนินการ

ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้ในช่องแสดงความคิดเห็นทางด้านขวามือหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย

Author: นายวิชชากร คูหาทอง

ใส่ความเห็น