Linux Tip : การนำเข้าไฟล์ Font จำนวนมากใน Ubuntu 18.04

เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่า การใช้ Linux ก็เหมือนขับเครื่องบิน มีปุ่มอะไรมากมายก็ไม่รู้มั่วไปหมด เมื่อก่อนผมก็คิดแบบ… Read More

Continue Reading