การติดตั้งและการใช้งานชุดฝึกฝน G Metrix

โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม GMetrix SMS

ไปที่ https://support.gmetrix.net/download
เลือก GMetrix SMS for Windows กรณี ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
เลือก GMetrix SMSe for Mac กรณีใช้เครื่อง MAC
จะได้ไฟล์ GMetrixSMS_enUS.msi ทำการ คลิก ตัว Setup ไฟล์
เป็นหน้าต้อนรับโปรแกรม GMetrixSms6 คลิกปุ่ม Next
เป็นข้อตกลงในการใช้โปรแกรม GMetrixSms6 ติ๊กถูกที่ช่อง และคลิกปุ่ม Next
เลือก Typical เป็นการลงปกติ (แนะนำ)
เลือก Custom แบบผู้ใช้งานเลือกเอง
เลือก Complete แบบลงทั้งหมดของโปรแกรม
ทำการติดตั้ง คลิกปุ่ม Install
รอการติตั้งประมาณ 3 – 5 นาที
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่ม Finish

การใช้งานชุดฝึกฝน G Metrix

ดับเบิ้ลคลิก ที่ GMetrix Skills Management System
ทำการสมัครสมาชิก ใน G Metrix (แนะนำเลือก Sign Up here! เพราะจะมีการตั้งคำถาม ในกรณีลืมรหัสผ่าน
Personal info กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
Frist Name : ชื่อจริง
Last Name : นามสกุล
Select a Country : เลือก Thailand
Select a State Province : (์Not Applicable)
Student Number : ไม่ต้องใส่

Account Information
Email Address : อีเมล์
Username : ชื่อผู้เะข้าใช้งาน
Password : รหัสผ่าน
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่าน
Who is your favorite actor? : เลือกข้อคำถาม
Secret Answer : สร้างคำตอบ

คลิกปุ่ม Confirm
Sign in : เข้าสู่ระบบ ใช้ Username ที่ทำการสมัคร
เลือกเมนูด้านซ้ายที่เป็นรูปดอกกุญแจ
กรอก access code ที่ได้รับผ่าน Email และกดปุ่ม Redeem
ตามตัวอย่างดังรูป จะเป็นชุดวิชา ic3 digital literacy certification
เลือกหัวข้อในชุดฝึกฝนที่ต้องการ
เลือกหัวข้อย่อ จะมี 2 รูปแบบ
1. Training Mode : ชุดฝึกฝนเรียนรู้ในชุดวิชา
2. Testing Mode : ชุดทดสอบ
(สามารถ Log in ทำการฝึกฝนและเรียนรู้ ได้ไม่เกิน 10 ครั้ง)
ตัวอย่างหน้าจอ ชุดฝึกฝน ของชุดวิชา IC3
ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ชุดฝึกฝนได้ที่
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB4 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน)
ข้อมูลผู้ประสานงาน กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

Author: สุมนฒ์ จิรพัฒนพร

ใส่ความเห็น