คำพังเพยเกี่ยวกับวัว

  วัว ที่เรารู้จักกันอยู่แล้ว เป็นชื่อของสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bos taurus  ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ ลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาล นวล เขาโค้ง สั้น มีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก ขนปลายหางเป็นพู่   ถ้าเป็น  วัวเขาเกก  จะหมายถึง วัวที่มีเขาเฉออกไม่เข้ารูปกัน โดยปริยายหมายถึงคนที่เป็นอันธพาลเกะกะเกเร ควายเขาเกก ก็ว่า วัวเถลิง หมายถึง วัวเปลี่ยว วัวหนุ่ม  แต่ถ้าเป็น วัวทะเล  จะหมายถึง  พะยูน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Dugong dugon  ในวงศ์ Dugongidae ลําตัวอ้วนกลม ตัวอาจยาวได้ถึง ๓ เมตร สีเทาดําแกมฟ้า อาศัยอยู่ในทะเลชายฝั่ง กินพืชนํ้าพวกหญ้าทะเล เป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่ง นอกจากจะเรียก พะยูน ว่า วัวทะเล แล้วบางครั้งอาจเรียกว่า เงือก หรือ หมูนํ้า ก็ได้ 

          นอกจากนี้ก็ยังมีคำที่เราคิดว่าเป็นคำทั่วไปแต่มีความหมายเฉพาะ เช่น วัวตัวผู้  ก็จะหมายถึง ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุรพผลคุนี มี ๒ ดวง บางครั้งก็เรียกว่า  ดาวงูเมีย ดาวปุรพผลคุนี หรือ ดาวปุพพผลคุนี  และคำว่า  วัวตัวเมีย  หมายถึง ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อุตรผลคุนี มี ๒ ดวง  บางครั้งก็เรียกว่า  ดาวเพดาน หรือ ดาวอุตตรผลคุนี  ส่วนสำนวนเกี่ยวกับวัวก็เช่น  วัวใครเข้าคอกคนนั้น  หมายถึง กรรมที่มีผู้ใดทําไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับเข้าคอกของมันเอง  วัวพันหลัก  หมายถึง อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี วัวหายล้อมคอก  หมายถึง  ของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกัน เรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนที่มีความผิดติดตัวทําให้คอยหวาดระแวง บ้างก็ใช้ว่า วัวสันหลังขาด และสุดท้าย วัวลืมตีน หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน  สัตว์อื่นก็มีถมเถแต่ทำไมอะไรที่ไม่ดีต้องเปรียบกับวัวด้วยก็ไม่รู้ ใครรู้ช่วยตอบทีนะคะ.

จินดารัตน์  โพธิ์นอก

Author: นายปิยะพงษ์ สุจริต

ใส่ความเห็น