“ฐานข้อมูล UCTAL “

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่าน บางครั้งเข้าหอสมุดมา แล้วก็ตั้งใจมาก ๆ เลย ที่จะเข้ามายืมหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแต่เมื่อค้นจากระบบหาหนังสือแล้ว ไปเดินหาเองตามชั้นหนังสือก็แล้ว ก็ไม่พบหนังสือที่ต้องการ โอ้ยย… ทำไงดีนะ? นี่เลยค่ะ UCTA  ช่วยท่านได้

UCTA คืออะไร ???

UCTAL มีชื่อเรียกภาษาไทยว่า สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือ Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ ตำรา งานวิจัย(Thailis) วิทยานิพนธ์ (thesis) วารสาร (journal) จากความร่วมมือของห้อสมุดมหาวิทยาลัยถึง 84 แห่งในประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ทำให้ผู้สืบค้นทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจมีอยู่ที่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซน์ของแต่ละห้องสมุด ทั้งนี้จะช่วยประหยัดเวลาและสะดวกในการค้นหา และยังสมารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันได้อีกด้วยค่ะ

         

Author: น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร

ใส่ความเห็น