บันทึกการเปลี่ยนแปลง เว็บไซต์มหาวิทยาลัย v3.0.0

วันนี้ (5 กรกฏาคม 2560) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดำเนินการ อัพโหลดเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Version 3 ผมในฐานะตัวแทนของกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงขอใช้พื้นที่ KM นี้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งผมขอแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพ

หากกล่าวถึงประสิทธิภาพก็ต้องนึงถึงความเร็ว เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในรุ่นที่ 2 มีความเร็วในการโหลด วัดจากสถิติการใช้งาน เฉลี่ยอยู่ที่ 7.70 วินาที ซึ่งถือว่าช้า จากนั้นเราได้วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนกระบวนการในการประมวลผลใหม่ทั้งหมด ทำให้เว็บในรุ่นที่ 3 นี้ มีความเร็วเฉลี่ย อยู่ที่ 1 วินาที หรือมากกว่า 7 เท่าจากความเร็วเดิม

2. หน้าหลัก

 1. เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บหลัก โดยออกแบบเพื่อให้แสดงข้อมูลได้กระชับมากขึ้น โดยเน้นถึงตารางกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและข่าวประชาสัมพันธ์เป็นหลัก

  หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย v3.0.0

 2. เราได้เพิ่ม Quick Link สำหรับรวบรวม Link ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์น่าจะเข้าบ่อยๆ
 3. ย้ายตำแหน่งของ Link ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และรับสมัครงาน ของเดิมจะอยู่ที่ Banner ด้านขวามือ ย้ายไปเป็นเมนูใน Quick Link หัวข้อ การประชาสัมพันธ์
  การประชาสัมพันธ์

 4. เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยจะอยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าหลัก
  ลิงค์แจ้งข้อเสนอแนะ

3. เนื้อหา

ด้วยความร่วมมือของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานและนักประชาสัมพันธ์ ทำให้เราได้ข้อมูลมาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังนี้

 1. http://www.nsru.ac.th/th/staff เป็นหน้ารวมบริการ และข้อมูลสำหรับบุคลากร ได้เพิ่มบริการให้ตรงกับปัจจุบันมากที่สุด
 2. http://www.nsru.ac.th/th/faculty/hs หนึ่งในหน้าแนะนำหน่วยงานหลัก ในกรณีตัวอย่างคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ รวมถึงได้มีการนำเอาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมาไว้ในหน้านี้เพื่อความสะดวกในการสืบค้น
  หน้าแนะนำคณะมนุษย์ฯ
 3. http://www.nsru.ac.th/th/news/public_relations เราได้ปรับปรุงหน้าแสดงข่าวสาร โดยเพิ่มข่าวของแต่ละคณะในระบบ NSRU Service มารวมกันเพื่อง่ายต่อการสืบค้น
  หน้ารวมข่าวสาร
 4. ปรับปรุงให้เว็บไซต์รองรับหลายภาษา โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกระบวนการแปลภาษา

————————————————————————————————————————————-

ทิ้งท้าย

และก็แน่นอนว่า นี่จะเป็นแค่การเริ่มต้น ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ เนื้อหา หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจาก Platform ที่เปิดใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งบางอย่างเราอาจจะยังไม่ทราบ หากท่านมีข้อติชมหรือพบข้อผิดพลาดใดๆบนหน้าเว็บไซต์ ขอความกรุณาสละเวลา รายงานข้อติชมหรือข้อผิดพลาดนั้นๆมาหาเราผ่านทาง http://developers.nsru.ac.th/report/index.php?repo_slug=p11_nsru
เพื่อให้เรารับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขอบคุณครับ

หมายเหตุ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Version 3 เริ่มนับตั้งแต่มีการ Tracking Project ด้วย Git Repository 

Author: นายนภดล แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น