บางที Event ใน MySQL ที่เราตั้งเอาไว้ อยู่ดีๆมันหายไปเฉยๆ จึงไปค้นหาวิธีการตรวจสอบและแก้ไข เลยเอามาลง NSRU KM เพื่อไว้ให้คนอื่น (และตัวผมเอง) ไว้ดูเผื่อเจอเหตุการณ์เดียวกันครับ ผมไม่แน่ใจว่า สาเหตุมันมาจากอะไร(อาจจะมาจากการ Reboot เครื่อง Server) แต่วิธีการตรวจสอบคือ


  1. ใช้คำสั่งด้านบน เพื่อดูว่ามี Process อะไรอยู่บ้างใน MySQL ให้มองหา Process ที่มีฟิลด์ Command ว่า Daemon และฟิลด์ User จะเป็น event_scheduler) ถ้ามีแปลว่า Event ยังทำงานปกติให้ลองหาด้วยวิธีอื่นดู แต่ถ้าไม่มีแสดงว่า Event หยุดทำงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปได้เลย

  2. ใช้คำสั่งด้านบน เพื่อเปิดการทำงานของ Event Scheduler

Link สำหรับศึกษา Event Scheduler เพิ่มเติม
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/events-configuration.html

ใส่ความเห็น