DevStory EP1: แนะนำ Composer

เริ่มแรก

เมื่อมีการใช้งาน Function มนุษย์ได้รู้จักการคัดแยก Source Code สำคัญๆ ที่ใช้บ่อยๆโดยการคัดลอกเอาไว้ในเครื่องเพื่อใช้กับหลายๆโปรเจค แล้วเรียกสิ่งนี้ว่า Library

และเมื่อเวลาผ่านไป การมาถึงของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ของภาษา PHP โปรแกรมเมอร์ผู้ใจดีเริ่มแจกจ่าย PHP Library ที่ตัวเองเก็บเอาไว้ให้ผู้อื่นผ่านทางเว็บไซต์ แต่ยังพบกับปัญหาอย่างนึงคือ เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข ผู้ที่นำ PHP Library นั้นไปใช้จะไม่รู้เลย ทำให้ PHP Library นั้นๆ ล้าสมัย และไม่เป็นระเบียบ

จนมีคนเกิดไอเดียว่า ถ้าเรานำ PHP Library ที่มีอยู่ในโลกมารวมกัน ณ ที่แห่งเดียว แล้วให้โปรแกรมเมอร์ผู้ใช้ PHP Library เหล่านั้นมาโหลดไป ในรูปแบบของ Package จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ บู้มมมม จึงเกิดเป็น Composer


ก็ตามที่เกริ่นไปแหละครับ Composer  ตามที่เจ้าของเค้านิยามไว้ คือเครื่องมือสำหรับจัดการ Dependency สำหรับภาษา PHP ที่อนุญาตให้เรานำ PHP Library ของเราเองขึ้นไปฝากเอาไว้เพื่อให้คนอื่นดาวน์โหลด หรือพูดง่าย ๆ ก็จะคล้าย ๆ กับ App Store ของ Apple แหละครับ

สำหรับใน EP2 ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง Composer ทั้งใน Windows และ Mac ให้ดูกันครับ

Author: นายนภดล แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น