ในยุคนี้สมัยนี้ขีดความสามารถของ Web Site ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในตัวเองเท่านั้น ยังมีการเปิดกว้างให้เว็บไซต์อื่นๆ เข้ามาดึงข้อมูลไปใช้งานได้ เราจะเรียกวิธีการนี้ว่า Web Service  (แน่นอนว่า Web Service มีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีในโอกาสหน้านะครับ) และใน Tutorial นี้ เป็นการเรียกใช้งาน Web Service ด้วยภาษา PHP โดย Web Service นั้นๆจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

  • มีผลลัพธ์คืนมาจาก Service เป็น JSON
  • ไม่มีการป้องกันด้วยชื่อเข้าใช้หรือรหัสผ่านในรูปแบบอื่นๆ นอกจากส่งเข้าไปเป็น Parameter

Code :

คำอธิบาย :

จาก Code ดังกล่าว ข้อมูลที่อยู่ใน $success จะเป็นข้อมูลที่แปลงมาจาก JSON ให้เป็น Array โดยจะเป็น Object Array หรือ String Array นั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่จัดทำ Web Service นั้นๆ ส่งออกมาแบบใด โดยให้สอบถามจากผู้จัดทำ Web Service หรืออ่าน Documentation ประกอบ

หากได้ผลลัพธ์มาเป็น Object Array เราจะเรียกใช้ในแบบของ Object เช่น $success[0]->student_id และถ้าเป็น String Array จะใช้ในรูปแบบของ Array สองหรือสามมิติ เช่น $success[0][‘student_id’]

ใส่ความเห็น