การใช้งาน NSRU BLOG เพื่อเขียนบทความ

การลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ในการที่จะเขียนบทความใน NSRU KM นี้ จำเป็นจะต้องเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มี NSRU Account (รหัสผ่านที่เข้าใช้งานอินเทอร์เนต) จากนั้นให้ไปลงชื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่ฟอร์ม ด้านขวามือบนของเว็บไซต์ เหมือนในภาพประกอบด้านล่าง

รูปภาพช่อง Login ของ NSRU KM
รูปภาพช่อง Login ของ NSRU KM

จากนั้น ช่อง Login จะเปลี่ยนไป เหมือนกับภาพด้านล่าง

ตัวอย่างหน้าที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว
ตัวอย่างหน้าที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

การสร้างบทความใหม่

เมื่อลองดูที่ภาพด้านบนจะเห็นว่า มีเมนู เขียนบทความใหม่ คลิกเข้าไป จะเจอกับหน้าตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะมีเครื่องมือสำหรับเขียนบทความ ซึ่งเราสามารถเพิ่มรูปภาพ ข้อความ และสามารถบันทึกเป็นฉบับร่างเอาไว้ก่อนได้ (ยังไม่เผยแพร่) ส่วนการใช้เครื่องมือนี้เขียนบทความนั้น ขอทยอยอัพขึ้นมาเป็นส่วนๆ นะครับ ^ ^

Screen Shot 2016-01-21 at 2.49.03 PM

Author: นายนภดล แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น