Library 4.0 …..ยืมหนังสือได้ผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ

น้องคะ… ลองยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านเครื่องอัตโนมัติไหมคะ…ไม่ยากเลย

หากคุณคิดว่า การยืมหนังสือ ต้องผ่านเคาท์เตอร์ในแบบเดิมๆต้องนั่งรอเรียกคิว กว่าจะได้หนังสือไปอ่านแต่ละครั้งแสนจะยุ่งยาก แต่ถ้าคุณไปใช้บริการยืมหนังสือภายในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์แล้วล่ะก็…ลืมภาพพจน์แบบนั้นไปได้เลย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ศูนย์วิทยบริการได้นำเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Check) มาใช้ เพื่อให้บริการยืมหนังสือได้ตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ประสงค์ยืมหนังสือ อีกทั้งสร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อการยืมผ่านเครื่องอัตโนมัติ ที่ช่วยลดระยะเวลาการนั่งรอยืมหนังสือผ่านเคาท์เตอร์            

สำหรับขั้นตอนวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก เพียงแค่… ทำรายการผ่านหน้าจอทางเครื่องยืม- คืนอัตโนมัติ โดยจอคอมพิวเตอร์เป็นแบบระบบสัมผัส ที่แนะนำ ขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่ายดังนี้

๑. สำหรับนักศึกษาใช้บัตรนักศึกษา และสำหรับอาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ใช้บัตรประจำตัวอาจารย์หรือบุคลากรนำไปสแกนบาร์โค้ด

๒. ใส่รหัสผ่าน ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่ใช้ Log in อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

๓. เลือกหนังสือที่ต้องการยืมและเปิดหน้าหนังสือที่มีบาร์โค้ด สแกนเข้ากับเครื่องยืมอัตโนมัติ

๔. วางสันหนังสือชิดตัวเครื่องยืมอัตโนมัติ แล้วเลื่อนหนังสือซ้าย-ขวาไปมา

๕. ตรวจสอบรายการหนังสือที่ปรากฏบนหน้าจอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดพิมพ์ยืนยันการยืม เครื่องจะพิมพ์ใบบันทึกรายการยืมให้โดยอัตโนมัติ โดยใบรายการดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และวันกำหนดคืนหนังสือ

เห็นไหมคะ… ไม่ยากเลยสำหรับการใช้งานเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง หากไม่สามารถทำรายการได้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานบริการต่างๆภายในห้องสมุด ติดต่อได้ที่เคาท์เตอร์บริการ ชั้น ๑ ค่ะ

“มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยใจ ใส่ใจคุณภาพ”

Author: น.ส.ลดาวัลย์ พัฒนะสุธาดล

ใส่ความเห็น