ืnsru trainning

แนะนำระบบจัดการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU Training

เป็นเว็บไซต์ที่รวมรวบข้อมูลหลักสูตรการจัดอบรมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทุกหน่วยงานสามารถเพิ่มข้อมูลหลักสูตรการอบรม สามารถจัดการการลงทะเบียนอบรมของผู้ที่สนใจได้ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลหลักสูตรการจัดอบรมนี้ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานท่านได้

Author: กุลดา สวนสลา

ใส่ความเห็น