ระบบสนับสนุนการสืบค้นทรัพยากรของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

ระบบสนับสนุนการสืบค้นทรัพยากรของศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด)

เมื่อเข้าหอสมุด ท่านอาจจะมีความสงสัยว่า “หนังสือก็มีจำนวนมากมาย แถมตึกก็ยังมีหลายชั้น เราจะหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างไร?” วันนี้เราจะมาบอกวิธีการสืบค้นทรัพยากรต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการให้ฟัง

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นของท่านให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ได้ ซึ่งท่านสามารถสืบค้นทรัพยากรผ่านระบบของศูนย์วิทยบริการได้หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วรรณกรรม บทความวิชาการ วารสารวิชาการ จุลสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งศูนย์วิทยบริการได้ใช้ระบบที่ชื่อว่า OPAC ในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรภายในมหาลัย

แต่ในยุคที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ระบบ OPAC จึงได้พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่นลงบนมือถือ จึงทำให้การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของท่านเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น โดยบทความนี้ เราจะไปทำความรู้จักเรื่องการใช้งาน ALIST Application กันครับ

ALIST Application

เป็น Application ของระบบหอสมุดอัตโนมัติเพื่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ ยืมต่อ จอง และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวกและรวดรวดในการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ทั้ง Android และ iOS ได้ที่ QR ด้านล่างนี้

Web OPAC : http://search.library.nsru.ac.th/Search_Basic.aspx
Android
: คลิก
iOS : คลิก

ALIST QR

วิธีการใช้งาน ALIST Application

ALIST_Application
วิธีการใช้งาน ALIST Application

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น