วงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นกระดาษ

การเรียนรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็ถือว่า เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาด้าน IoT แนวความคิดที่จะนำเทคโนโลยี IoT เข้าไปสู่ชั้นเรียนหรือโรงเรียน ก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนใหญ่ที่เห็น ถ้าด้านฮาร์ดแวร์ ก็จะเป็นหุ่นยนต์ LEGO บอร์ด Arduino รวมถึงด้านซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนโปรแกรม Scratch, Python เป็นต้น
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ลองมาดูตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้ของบริษัท Chibitronics PTE Ltd. ที่น่าจะเหมาะสำหรับเด็ก ๆ เป็นงานฝึกฝีมือหรืองานประดิษฐ์ ไม่ต้องบัดกรีวงจร สามารถฝึกเขียนโปรแกรมได้ด้วย
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
สิ่งที่ Chibitronics นำเสนอ คือ “Circuit Stickers” หรือการต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต่อบัดกรี ไม่ต้องใช้เบรดบอร์ด แต่ใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และใช้แผ่นเทปกาวที่ทำจากทองแดง (adhesive copper foil tape) ที่นำไฟฟ้าได้ แบบด้านเดียวหรือแบบสองด้าน มาเป็นตัวนำไฟฟ้า และต่อให้เป็นวงจรไฟฟ้า เช่น จะต่อเป็นวงจรอนุกรม หรือขนานก็ได้ นอกเหนือจากแถบทองแดงบาง ๆ แล้ว อาจจะใช้หมึกที่นำไฟฟ้า (conductive ink) หรือ เส้นใยนำไฟฟ้า (conductive thread) ที่สามารถนำไปเย็บผ้าได้
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ไอเดียนี้เป็นของ Jie Qi (http://technolojie.com/) ซึ่งเคยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ MIT Media Lab หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Chibitronics และได้ Andrew Bunnie Huang (https://www.bunniestudios.com/) มาช่วยด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ (คนที่เคยแฮกเครื่อง Microsoft Xbox ตอนเรียนอยู่ที่ MIT) และยังมีทีมนักออกแบบอีกหลายคน (https://chibitronics.com/about-chibitronics/)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ตัวอย่างของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
– LED sticker แผงวงจร LED (+ ตัวต้านทานจำกัดกระแส) ที่ให้แสงสีต่าง ๆ เช่น แดง น้ำเงิน เขียว ขาว เป็นต้น
– switch sticker แผงปุ่มกดหรือแบบเลื่อน
– sensor sticker แผงเซ็นเซอร์ เช่น ตรวจจับการเต้นของหัวใจจากการสัมผัสที่ปลายนิ้ว
– coin-cell battery ใช้แบตเตอรี่ 3V สำหรับเป็นแหล่งพลังงาน
– ATtiny85 microcontroller sticker บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต ขนาดเล็ก 8 ขา
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
มีเพียงชิ้นส่วนพื้นฐานเหล่านี้ ก็สามารถนำมาสร้างเป็นวงจรบนแผ่นกระดาษ (“Paper Circuit Crafts”) หรือในหน้าหนังสือได้ คล้าย ๆ (melody greeting card)
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ต่อมาในปีค.ศ. 2017 ทางบริษัทได้นำเสนอ ระบบที่เรียกว่า “Love to Code (LTC)” เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับฝึกเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่มีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ “Chibi Chip board” เป็นหัวใจหลัก (Freescale/NXP MKL02Z32VFK4, ARM Cortex-M0+ Kinetis KL02, 48MHz) สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft MakeCode โดยการลากบล็อกมาวางต่อกันเป็นโปรแกรม หรือ เขียนโค้ดสไตล์ Arduino ก็ได้ (ใช้ Chibitronics’ LTC Editor) … ถ้าจะให้เปรียบเทียบ ก็คงจะคล้าย ๆ บอร์ด BBC Micro:bit สำหรับการเรียนรู้ด้าน STEM
‍‍‍‍‍‍ ‍‍ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในความหลากหลายสำหรับการเรียนรู้

– Chibitronics
🔗 https://chibitronics.com/

Author: นายโชคทวี ฉิมพุฒ

ใส่ความเห็น