คำศัพท์

คำทับศัพท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำทับศัพท์ “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
(ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติไว้เพื่อให้การเขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ)

ที่มา: ดอกบัวใต้เสาชิงช้า
😁Line Openchat : https://bit.ly/323x26e
😉Twitter : https://twitter.com/SaraDD17547928/
😍https://m.facebook.com/sharedsaradd/

Author: น.ส.จริยา ทิพย์หทัย

ใส่ความเห็น