แนะนำระบบจองสถานที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ สำหรับเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจองสถานที่ อาทิ หอประชุมมหาวิทยาลัย ลานบริเวณหอวัฒนธรรม โดยผู้จองสามารถตรวจสอ… Read More

Continue Reading

สมัคร NSRU Knowlaedge Sharing อย่างไร ?

ช่องทางการเข้าระบบ ns.nsru.ac.th เมื่อเข้ามาใช้งา่นผู้ใช้งานจะพบกับหน้าจอดังตัวอย่างด้านบน ซึ่งสามารถสมัครเพื่… Read More

Continue Reading

การใช้งาน NSRU Knowledge Sharing

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานระบบได้ที่ ns.nsru.ac.th โดยสามารถเยี่ยมชมหรือศึกษาหัวข้อที่สนใจได้โดยเ… Read More

Continue Reading

NSRU OFFICE: การกำหนดผู้มีสิทธิสั่งการจำนวนมาก

Version: 3.0.0สิทธิเข้าใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ การกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานให้กับผู้ใช้ในระบบ NSRU Office โดยปกติแล้… Read More

Continue Reading

NSRU OFFICE: การตั้งค่าและใช้งานระบบ Tags

Website Version: 3.0.0 ระบบ Tags หรือป้ายกำกับ เป็นการกำหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเพิ่มเติมจากเดิม โดยจะแบ่งผู้ใช้งา… Read More

Continue Reading

แนะนำการใช้งาน ระบบ NSRU Blog

Blog ก็คือ Website รูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเรียง “เรื่อง” หรือ post เรียงลำดับ โดยเรื่องใหม่จะอยู่บนสุด ส่วนเรื… Read More

Continue Reading

คู่มือการใช้งานระบบ NSRU Helpdesk http://helpdesk.nsru.ac.th

ระบบ NSRU Helpdesk พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการ ปรึกษาปัญหาการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ โด… Read More

Continue Reading

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ใช้

สารบัญ การเข้าใช้งานระบบ การเข้าใช้งานระบบ การเข้าใช้งานระบบในปัจจุบันเป็นช่วงในการทดลองใช้งาน โดยสำนักวิทยบริ… Read More

Continue Reading