ประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 188 (พ.ศ. 2442) โ…