ประวัติอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอแม่เปินเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมากระทรวงมห… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 188 (พ.ศ. 2442) โดยหลวงสรรพากรซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรก ได้สร้างขึ้นในหมู่ที… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอไพศาลีเป็น เมืองเก่าโบราณสมัยขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ มีซากวัตถุโบราณปรากฎให้เห็… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา ในสมัยโบราณพยุหะคีรี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นทางเดินของกองทัพโบราณไม่ว่าจะเป็นเมืองสุ… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา เดิมตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือบ้านคลองมะเดื่อหมู่ 5 ตำบลตาสัง ต่อมาปี 2453 ได้ยกฐา… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 854 ตารางกิโลเมตร ชื่ออำเภอมีที… Read More

Continue Reading

10 อันดับ น้ำปลา ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุดปี 2019

10. ตราทิพรส – น้ำปลา สูตร 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LAZADA ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  SHOPEE ราคา … Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอตากฟ้า  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีสัตว… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอชุมแสงเป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ แต่เดิมอยู่ในความปกครองของ อำเภอเมื… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา ท้องที่อำเภอชุมตาบงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ในปี พ.ศ. 2535 ทางราชการได… Read More

Continue Reading