ประเภทพลาสติก

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (The Society of the Plastics Industry Inc.) ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของ… Read More

Continue Reading

โคกหนองนา

 โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภ… Read More

Continue Reading

เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ เป็นเรือรบที่สามารถปฏิบัติการในขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้ สร้างจากเหล็ก​แต่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ภา… Read More

Continue Reading

ทำไมฤดูหนาวมืดเร็วกว่า ฤดูอื่น

สำหรับเหตุการณ์ ฤดูหนาวมืดเร็วกว่า ฤดูกาลอื่นนั้นมีคำตอบอยู่ที่ มุมเอียงของแกนโลก และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เพรา… Read More

Continue Reading

“ฐานข้อมูล UCTAL “

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่าน บางครั้งเข้าหอสมุดมา แล้วก็ตั้งใจมาก ๆ เลย ที่จะเข้ามายืมหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแต่เมื่อค้น… Read More

Continue Reading

ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10

ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม… Read More

Continue Reading

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงาน พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ พลังงานที่มนุษย์ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานจลน์ ซึ่งเกิดจากก… Read More

Continue Reading

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับ… Read More

Continue Reading