ที่มาบทสวดรัตนสูตร

รัตนสูตร รัตนสูตร เป็นพระสูตรในพระสุตตันตปิฎก หมวดขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และยังปรากฏในหมวดสุตตนิบาต เป็นพระคาถาจ… Read More

Continue Reading

ชมพูทวีป

ชมพูทวีป (อังกฤษ: Jambudvīpa) มีความหมายได้ 2 ประการ ประการแรกหมายถึง ดินแดนที่เป็นประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปา… Read More

Continue Reading

เพลงลอยกระทง

เพลงลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง นั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีที่มาจาก คติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและข… Read More

Continue Reading

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง           ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยม… Read More

Continue Reading

Maturation!! กีฬา​ในร่ม??

สำเร็จความใคร่คือการกระตุ้นทางเพศของตัวเองหนึ่งอวัยวะเพศสำหรับเร้าอารมณ์ทางเพศหรือความสุขทางเพศอื่น ๆ มักจะไปย… Read More

Continue Reading

การตั้งชื่อเดือนเเต่ละเดือนในประเทศไทย

การตั้งชื่อเดือนเเต่ละเดือนในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ คืออัจฉริยะผู้นั้น เริ่ม… Read More

Continue Reading

Halloweenฮาโลวีน

ความหมายฮาโลวีน และประวัติวันฮาโลวีน ในคริสต์ศาสนา นิกายคาทอลิก Halloween เป็นคำภาษาอังกฤษ เพี้ยนมาจากคำ All H… Read More

Continue Reading