บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Study of Problems in Learning Programming of Computer and Educational Technology Students, the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก 1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล… Read More

Continue Reading

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ NSRU จากภายนอก

***วิดีโอประกอบด้านล่าง*** 1.เข้าเว็บ NSRU http://www.nsru.ac.th/ 2.เลื่อนลงไปข้างล่าง 3.คลิกที่ Online Databa… Read More

Continue Reading

การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสบรรณานุกรม (Inter Library Loan on UC-TAL; ILL ON UC-TAL)

ในฉบับก่อนนี้เราได้แนะนำการสืบคันทรัพยากรสารสนทศผ่านระบบฐานข้อมูล UCTAL ไปแล้ว ในฉบับนี้ ศูนย์วิทยบริการของเรา… Read More

Continue Reading

Desktop Goose โปรแกรมห่านจอมกวนบน PC

หนุ่มหัวใสเขียนโค้ด Desktop Goose โปรแกรมห่านจอมกวนบน PCโปรแกรมที่จะทำให้ ‘ห่านสุดเกรียน’ ออกมาป่ว… Read More

Continue Reading

Crowdsourcing (คราวด์ซอสซิ่ง)

เทคโนโลยี Crowdsourcing (คราวด์ซอสซิ่ง) คืออะไร คือ การทำงานที่เกิดจากการรวมตัวของคนจำนวนมากข้อมูลจากชื่อผู้ใช… Read More

Continue Reading

วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ๆ หาอะไรก็เจอ ดาวน์โหลดก็ได้

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ… Read More

Continue Reading

ประเภทพลาสติก

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (The Society of the Plastics Industry Inc.) ได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของ… Read More

Continue Reading
IC3

การทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากลของบุคลากร

Continue Reading

สุดยอดเกมแข่งรถ ที่ใครไม่เคยเล่นก็ยังชอบ

ผมเชื่อแหละบางทีการขับรถในเกมก็โครตยากเลย แตะด่านแรกไม่ผ่านไม่อยากเล่นเเละ บางทีสภาพแวดล้อมกับกราฟฟิกก็ดูแย่มา… Read More

Continue Reading

โคกหนองนา

 โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภ… Read More

Continue Reading