คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าได้คลิกลิงค์ ที่อยู่ล่างสุดของเว็บไซต์

หรือ ลิงค์ http://council.nsru.ac.th/admin/pages/index.php

Author: น.ส.บุษรินทร์ งิ้วราย

ใส่ความเห็น