คู่มือเว็บไซต์ถวายพระพร

เข้าสู่ระบบด้วย URL : http://bless.nsru.ac.th/admin/production/personal.php
เพื่อ กรอก username และ password เข้าระบบ

Author: น.ส.บุษรินทร์ งิ้วราย

ใส่ความเห็น