การบันทึกข้อมูลในระบบ NSRU Knowledge Sharing

ข้อกำหนดการใช้งานระบบ เข้าสู่ระบบ NSRU Knowledge Sharing ผ่านลิงค์ http://ns.nsru.ac.th หรือผ่านช่องทาง เว็บไซ… Read More

Continue Reading

ระบบสารสนเทศปี 2562 มีอะไรบ้าง

ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนัก… Read More

Continue Reading

แนะนำระบบจองสถานที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ สำหรับเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจองสถานที่ อาทิ หอประชุมมหาวิทยาลัย ลานบริเวณหอวัฒนธรรม โดยผู้จองสามารถตรวจสอ… Read More

Continue Reading

สมัคร NSRU Knowlaedge Sharing อย่างไร ?

ช่องทางการเข้าระบบ ns.nsru.ac.th เมื่อเข้ามาใช้งา่นผู้ใช้งานจะพบกับหน้าจอดังตัวอย่างด้านบน ซึ่งสามารถสมัครเพื่… Read More

Continue Reading

การใช้งาน NSRU Knowledge Sharing

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือเข้าใช้งานระบบได้ที่ ns.nsru.ac.th โดยสามารถเยี่ยมชมหรือศึกษาหัวข้อที่สนใจได้โดยเ… Read More

Continue Reading

คู่มือการใช้งานระบบ NSRU Helpdesk http://helpdesk.nsru.ac.th

ระบบ NSRU Helpdesk พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการ ปรึกษาปัญหาการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ โด… Read More

Continue Reading