การติดตั้งและการใช้งานชุดฝึกฝน G Metrix

โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขั้นตอนการติดตั้งโ… Read More

Continue Reading

แปลงภาพเอกสาร เป็นตัวอักษร (OCR) ด้วย Google Docs

GSuite เป็นแพ็คเกจของบริการที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งทําให้ผู้ใช้ในบริษัทหรือโรงเรียนทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ในรูปแบบ… Read More

Continue Reading

Google Assistant เลขาส่วนตัวอัจฉริยะ (AI)

โดย นายสุมนฆ์ จิรพัฒนws (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคําว่า”OR Google”สําหรั… Read More

Continue Reading