โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันศุกร์ 8 พฤษจิกายน 2562

04.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 06.45 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับเด็กเข้าโรงเรียน 08.00 น. เข้าแถวหน้… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

04.50 น. ตื่นนอน อาบน้า แต่งตัว 06.50 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับเด็กเข้าโรงเรียน 08.00 น. เข้าแถวหน้… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันพุธ 6 พฤศจิกายน 2562

04.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 06.35 น. รับประธานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับนักเรียนเข้าโรงเรียน 08.00 น. เข้าแถ… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันอังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

05.20 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 06.50 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 08.00 น. เข้าแถ… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806045 วันอังคาร 4 พฤศจิกายน 2562

05.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 06.50 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 08.00 น. เข้าแถ… Read More

Continue Reading