โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจกายน 2562

04:10 น. ตื่นนอน 04:15น. อาบน้ำ 04:40 น. แต่งตัว 0ุ6:30 น. กินข้าว 07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเรียน 08:00 น. เข้… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562

05:30 น. ตื่นนอน 05:35 น. อาบน้ำ 06:20 น. แต่งตัว 0ุ6:50 น. กินข้าว 07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเรียน 08:00 น.เข้… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562

04:30 น. ตื่นนอน 04:35 น. หุงข้าว 04:40 น. อาบน้ำ 50:20 น.แต่งตัว 06:35 น. กินข้าว 07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเร… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05:00 น. ตื่นนอน 05:05 น.อาบน้ำ 05:30 น.แต่งตัว 0ุ6:50 น.กินข้าวเช้า 07:00 น.รอรับเด็กหน้าโรงเรียน 08:00 น. เข… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

05:20 น. ตื่นนอน 05:25 น. อาบน้ำ 05:50 น.แต่งตัว ุ06:50 น.กินข้าว 07:00 น.รอรับเด็กหน้าโรงเรียน 08:00 น.เข้าแถ… Read More

Continue Reading