โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

4.50 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 5.04 น. อาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า 5.20 น. แต่งตัว 5.45 น. เก็บของ 6.35 น. รับประทานอา… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4:40 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 5:10 น. อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน 5:52 น. แต่งตัว 6:14 น. ซักผ้า 6:25 น. รีดผ้า 6:31 … Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806022 วันพุธที่ 6พฤศจิกายน 2562

4:30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 4:40 น. ทำกับข้าว 5:25 น. อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน 5:40 น. แต่งตัว 6:35 น. รับประทาน… Read More

Continue Reading

นางสาวสุภัศรา โพธิ์เอี่ยม รหัสนักศึกษา 62111806022 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

4:30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 4:50 น. ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ 5:16-5:45 น. แต่งตัวุ 6:50 น. รับประทานอาหารเช้า 7:… Read More

Continue Reading

นางสาวสุภัศรา โพธิ์เอี่ยม รหัสนักศึกษา 62111806022

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 4:50 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำ 6:10 น. แต่งตัวุ 6:50 น. รับป… Read More

Continue Reading