โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

5:25 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว 6:38ทานอารเช้าที่ร้านค้าโรงเรียน 7:00 ออกมารอรับนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้า 8:00 ร… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

5:45 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว 6:50 ทานอาหารเช้าที่ร้านค้าโรงเรียน 7:00 ไปรอรับนักเรียนที่ห้าประตูทางเข้าของโรงเร… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

5:15 ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวปกติ 6:47 ทานข้วเช้าที่บ้านพัก (ทำกันเอง) 7:00 ออกไปรอรับนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรง… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

5:42 ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัวตามปกติ 6:50 รับประทานอาหาร ที่ร้านค้าโรงเรียน 7:00 ออกไปรอรับนักเรียนที่หน้าประตู… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806020 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

5:37 ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัวตามปกติ 6:50 ทานข้าวเช้า ที่ร้านค้าโรงเรียน 7:00 ออกไปรอรับนักเรียนที่หน้าประตูทาง… Read More

Continue Reading