โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

4.20 น. ตื่นนอน 4.30 น. อาบน้ำ แต่งตัว 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รับไหว้นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน 0… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง 621118060019 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 2562

5:10 ตื่นนอน 6:30 อาบน้ำ 6:50 รับประทานอาหารเช้า 7:00 รับไหว้นักเรียนหน้าโรงเรียน 8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง 8:30 น… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วัน พุธ ที่6 พฤศจิกายน 2562

5:00 ตื่นนอน 6:20 อาบน้ำ 6:40 รับประทานอาหารเช้า 7:00 รับไหว้นักเรียนหน้าโรงเรียน 8:00 เข้าแถวหน้าเสาธง 8:30 น… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

5:00 ตื่นนอน 5:15 อาบน้ำ 5:35 แต่งตัว 6:30 รับประทานอาารเช้า 7:00 รับไหว้เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน 8:00 เข้าแถว… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง 62111806019 วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

5:30 ตื่นนอน 5:49 อาบน้ำ 6:00 แต่งตัว 6:50 รับประทานอาหารเช้า 7:00 รับไหว้เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียน 8:00 เข้าแถ… Read More

Continue Reading