โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

05.46 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 06.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว 06.30 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รับไหว้นักเรี… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

05.40 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 06.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว 06.55 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รับไหว้นักเรี… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

04.30 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 04.40 น. ทำกับข้าว 05.00 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว 06.35 น. รับประทานอาหารเช้า 07.… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักนักศึกษา 62111806017 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 05.10 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว 06.50 น. รับประทานอาหารเช้า 07.00 น. รอรับไหว้นักเ… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806017 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. ตื่นนอน เก็บที่นอน 05.30 น. อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว 06.50 น. รับประทานอาหารเช้าึ 07.00 น. รอรับไหว้นัก… Read More

Continue Reading