โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสผ่านนักศึกษา 62111806015 วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

04:46 น. ตื่นอน 05:20 น. อาบน้ำแต่งตัว 06:30 น.รับประทานอาหารเช้า 07:00 น.รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 08:00 น.เข… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806015 วันพฤหัสบดี 7พฤศจิกายน 2562

05:11 น. ตื่นนอน 05:20 น. อาบน้ำ แต่งตัว 06:50 น. รับประทานอาหารเช้า 07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 08:00 … Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันพุธ ที่6 พฤศจิกายน 2562

04:59 น. ตื่นนอน 05:40 น. อาบน้ำ แต่งตัว 06:35 น. รับประทานอาหารเช้า 07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 08:00 … Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562

05:38 น. ตื่นนอน อาบน้ำ 06:00 น. แต่งตัว 06:50 น. รับประทานอาหารเช้า ข้าวหมูแดง 07:00น. รอรับนักเรียนหน้าโรงเร… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806015 วันจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

05:20 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 06 :50 น. รับประทานอาหารเช้า วันแรกกินข้าวมันไก่ 07:00 น. รอรับนักเรียนหน้าโรง… Read More

Continue Reading