โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.30 น ตื่นนอน 06.10 น อาบน้ำแปรงฟัน 06.20 น แต่งตัว 06.45 น รับประทานอาหารเช้า 07.00 น ยืนต้อนรับเด็กนักเรีย… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.30 น ตื่นนอน 04.50 น อาบน้ำแปรงฟัน 05.30 น แต่งตัว 06.50 น รับประทานอาหารเช้า 07.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน 08… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัส 62111806007 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

04.20 น ตื่นนอน 05.00 น อาบน้ำแปรงฟัน 05.30 น แต่งตัว 06.35 น รับประทานอาหารเช้า 07.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน 08… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

4.00 น ตื่นนอน 4.30 น อาบน้ำ แปรงฟัน 5.00 น แต่งตัว 6.50 น รับประทานอาหารเช้า 7.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน 8.00 น… Read More

Continue Reading

โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806007 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

4.00 น ตื่นนอน 5.00 น อาบน้ำ แปรงฟัน 5.30 น แต่งตัว 6.50 น รับประทานอาหารเช้า 7.00 น ยืนต้อนรับนักเรียน 8.00 น… Read More

Continue Reading