เครยอนชินจัง /โนะฮาร่า ชินโนะสุเกะ

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับชินจัง (โนะฮาร่า ชินโนะสุเกะ; Nohara Shinnosuke) เด็กอนุบาลวัย 5 ขวบ มีนิสัยคล้ายคลึงกับพ่… Read More

Continue Reading

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับ… Read More

Continue Reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ IT

Browser (เบราเซอร์)         เป็นระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ … Read More

Continue Reading