บทบาทหน้าที่ของครูในศตวรรษที่ 21

1.   เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator)2. ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach)3. ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษ… Read More

Continue Reading

21 วิธีสอน

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายวิธีและสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกั… Read More

Continue Reading

โทษของธาตุกัมมันตรังสี

โทษของธาตุกัมมันตรังสี ส่งผลให้ร่างกายมีอาการแตกต่างตามความเข้มข้นของรังสีที่ได้รับ เช่น ถ้าได้รับในปริมา… Read More

Continue Reading

อนิเมะ(ANIME) กับ การ์ตูน ความแตกต่างระหว่างกัน

ในบรรดากลุ่มคนที่ชื่นชอบในการดู  “Anime” ซึ่งเป็นซีรี่ย์การ์ตูนที่ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต หรือทางฟรีทีวี … Read More

Continue Reading

เลี้ยงสัตว์ช่วยบำบัดโรคซึมเศร้า

บางครั้งมุมมองชีวิตอาจพลิกมาเป็นพลังบวกได้ แค่เราเปลี่ยนมุมที่เรามองกับสิ่งนั้น ดังเช่นการมองสัตว์เลี้ยงรอบๆ ต… Read More

Continue Reading

หลักการเลือกสื่อการสอน / หลักเกณฑ์การเลือกสื่อการสอน

 หลักการเลือกสื่อการสอน      ในการเลือกสื่อการสอน ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เช… Read More

Continue Reading

ไมเคิล เมเยอร์

ไมเคิล เมเยอร์ เป็นตัวละครในโลกแห่งการฆ่า ในโลกภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดย John Carpenter เป็นตัวล… Read More

Continue Reading

ทำไงให้คูลล์

คูลล์คืออะไร ทำยังไงให้ไอเดียคูลล์? ไอเดียที่แตกต่างแต่ก็ยังเข้าพวก ไอเดียที่ไหม่แต่ก็ยังรู้สึกคุ้นเคย ไอเดียท… Read More

Continue Reading