สูตร ปลากะพงนึ่งมะนาว

ส่วนผสม น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว 4 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา พริกขี้หนูสับ กระเทียมสับ 3 ช้อนโต๊ะ รากผักช… Read More

Continue Reading

ธุรกิจ หมายถึง

การทำกิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การผลิต และการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการ… Read More

Continue Reading

ยุงบินหรือเดิน

ยุง (mosquitoes) เป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน ยุงสามารถบินหรือเดินได้แล้วสร้างความรำคาญ บาง… Read More

Continue Reading

การบริหารลิ้น !!!

(ช่วยการกลืน มีประสิทธิภาพ) เป็นการบริการใบหน้าซึ่งช่วยกระตุ้นเส้นประสาทและ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใ… Read More

Continue Reading

STEM : การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยทอด

สาระสำคัญ การเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้สอยได้สะดวกขึ้นและเพิ่มคุ้นค่าสิ้นค้ามากขึ้นเพราะ รูปลักษณ์ที่ใ… Read More

Continue Reading

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่… Read More

Continue Reading