บ่อเกิดของภาวะอารมณ์ในชีวิตประจำวัน

คำว่า Moods (ภาวะอารมณ์) ต่างจาก Emotions (อารมณ์) Emotions คือ ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ค่อนข้างชัด เช่น รัก … Read More

Continue Reading

ความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์ ทฤษฎีของมาสโลว์

เริ่มจากขั้นที่ 1 ซึ่งถือเป็นขั้นต่ำสุด คือความต้องการทางร่างกาย เช่น การหายใจ กินอาหาร น้ำขับถ่าย มีเพศสัมพัน… Read More

Continue Reading

ประวัติของอับราฮัมมาสโลว์

เคยเรียนกฎหมายมาก่อนที่จะเปลี่ยนเข็มมาเรียนจิตวิทยาจบปริญญาเอกทางจิตวิทยาในปีค.ศ. 1934 ในยุคก่อนที่เขาจะเสนอผล… Read More

Continue Reading

ประวัติของ ฌอง เปียเจท์

เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและเป็นนักวิจัยและอาจารย์ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์เขาวิจัยศึ… Read More

Continue Reading

การทำหน้าชัดหลังเบลอด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

Photoshop อ่านว่า โฟโต้ชอป คือโปรแกรมสำหรับปรับแต่งรูปภาพระดับมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักคอมพิวเตอร์กราฟฟ… Read More

Continue Reading

เครื่องกรองฝุ่นขนาดยักษ์

“ฮ่องกง” เตรียมใช้นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศยักษ์ เพื่อลดมลพิษทางอากาศได้มากถึงร้อยละ 80 คาดเริ่มใช้… Read More

Continue Reading

เลเซอร์รักษามะเร็ง

การประกาศผลรางวัลโนเบลประจำปีล่าสุดเป็นสาขาฟิสิกส์ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน 3 คน หนึ่งในนี้เป็นสตรีชาวแคนา… Read More

Continue Reading

นักวิทยาศาสตร์ห่วง ปัญญาประดิษฐ์อาจก่อภัยคุกคามมวลมนุษยชาติ

การคืบคลานเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของวิทยาการทั่วโลกไปอย่างก้าวกระโดด ทว่ารายงานชิ… Read More

Continue Reading