Kodable

Kodable เป็นเกมสนุกและวิธีเล่นไม่ซับซ้อน เพียงแค่ใส่คำสั่งลูกศรที่ให้มา แล้วกดรันเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนไหวไปตา… Read More

Continue Reading

Game Codecombat

Codecombatเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราเขียนโปรแกรมให้ตัวละครในเกมเดิน หรือโจมตีศัตรู โดยใช้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน โดย… Read More

Continue Reading