ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์

ปืนแก๊ปเป็นเครื่องมือล่าสัตว์ที่มีความอันตรายมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆ มีอานุภาพใช้ล่าสัตว์เล็กๆ ถึงสัตว์ขนาด… Read More

Continue Reading

ฮั่นจงหลี (ฮั่น เจ็ง หลี)

  มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกมีธาตุประจำตัวคือธาตุไม้ ฮั่นจงหลีมักอยู่ในสภาพของชายที่มีหยวดเคราและสวมอาภรณ์น้… Read More

Continue Reading

ประวัติเจากั๋วจิ้ว (เช่า ก๊ก กู๊)

มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีธาตุประจำตัวคือธาตุดินองค์เจากั๋วจิ้ว คือ1องค์ชาย2พระองค์ซึ่งมีน้อง… Read More

Continue Reading

ประวัติหลันไช่เหอ (น่า ไช่ ฮั่ว)

หลันไช่เหอ (น่า ไช่ ฮั่ว) มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและมีธาตุประจำตัวคือธาตุโลหะ องค์หลันไช่เหอคือ… Read More

Continue Reading

ประวัติหันเสียงจื่อ (ฮั่น เชียน จื้อ)

มีทิศประจำตัวอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีธาตุประจำตัวคือธาตุไม้องค์หันเสียงจื่อเป็นผู้หยั่งรู้ความรับสวรรค์แล… Read More

Continue Reading

ประวัติจงกั๋วเหล่า (เตีย กั๊ว เล้า)

  มีทิศประจำตัวอยู่ทิศคือทิศเหนือมีธาตุประจำตัวคือธาตุน้ำมีสัญลักษณ์ประจำกายคือกระบองใส่คทาหรือ ขนหงส์ซึ่งองค์… Read More

Continue Reading

ชรบ คืออะไร

คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมายความถึง ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอ… Read More

Continue Reading

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุ ถล่มป้อมชรบเสียชีวิต 15 ราย

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1.นายนรงค์ฤทธิ์ สิทธิพันธ์ (อรบ.) อายุ 50 ปี 2.นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร สมาชิก อบต.(ชรบ.) 3.นา… Read More

Continue Reading