สัญลักษณ์จังหวัดนครสวรรค์

    ตราประจำจังหวัดนครสวรรค์ รูปวิมาน หมายถึง ตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาว่าบนสวรรค์นั้นเป็นที่อย… Read More

Continue Reading

ทุ่งหินเทิน

ทุ่งหินเทิน เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายแห่ง หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่… Read More

Continue Reading

วัดเทพนิมิตทรงธรรม (ถ้ำบ่อยา)

ประวัติ ถ้ำบ่อยา เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความซับซ้อน เป็นที่ตั้งของวัดบ่อถ้ำยา อยู่บนยอดเขาในเขต วนอุทยานเขาหลวง ถ้ำบ… Read More

Continue Reading

สะพานเดชาติวงศ์

     สะพานเดชาติวงศ์ ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยกรมทางหลวง ซึ่งสร้างสะพานแห… Read More

Continue Reading

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแ… Read More

Continue Reading

สถานที่ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเ… Read More

Continue Reading