ประเพณีการรำกลองยาว ของชาวอำเภอพยุหะคีรี

  คณะกลองยาวที่มีชื่อเสียงมากของชาวอำเภอพยุหะคีรี ได้แก่ คณะ บ.รุ่งเรืองศิลป์ ของนายบุญ เอี่ยมเวช ซึ่งได้… Read More

Continue Reading