ประวัติจังหวัดนครสวรรค์

ประวัติจังหวัดนครสวรรค์          นครสวรรค์เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โ… Read More

Continue Reading

หอชมเมือง

หอชมเมือง หอชมเมืองนครสวรรค์ อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ สร้างขึ้น ณ ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เทศ… Read More

Continue Reading

พิพิธพัณฑ์ปากน้ำโพ

พิพิธพัณฑ์ปากน้ำโพ          พิพิธภัณฑ์ย้อนอดีต เมืองปากน้ำโพที่ชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ รวบรวมร้านค้… Read More

Continue Reading

ประเพณีลอยกระทง กะลาสาย กะลาสี จ.นครสวรรค์ 2560

ททท.สำนักงานนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง กะลาสาย กะลาสี”  ภาพ http:/… Read More

Continue Reading