แนะนำการใช้งาน ระบบ NSRU Blog

Blog ก็คือ Website รูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเรียง “เรื่อง” หรือ post เรียงลำดับ โดยเรื่องใหม่จะอยู่บนสุด ส่วนเรื่องเก่าสุดก็จะอยู่ด้านล่างสุด Blog อาจจะพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของ ไดอารี่ online ก็เป็นได้ โดย Blog จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่จำกัดซึ่ง ไดอารี่ ก็ถือว่าเป็น Blog ในรูปแบบหนึ่ง

การเข้าถึงเว็บไซต์ NSRU Blog สามารถทำได้ดังนี้

1. พิมพ์ URL : https://blog.nsru.ac.th/ หรือ

2. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (www.nsru.ac.th) จากนั้นเลือกที่เมนู NSRUBlog

การเพิ่ม Blog

เมื่อเข้าสู่ระบบ NSRU Blog แล้ว จะพบหน้าเว็บไซต์ตามปกติ  แต่ในส่วนของผู้ใช้จะแสดงเมนูตามรูปภาพด้านล่าง

หาก Blogger ต้องการสร้างเรื่องใหม่ ให้ คลิกที่เมนู สร้างเรื่องใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด

Author: นางอัญชลีพร แก้ววงษา

ใส่ความเห็น