Blog ก็คือ Website รูปแบบหนึ่ง ที่มีการจัดเรียง “เรื่อง” หรือ post เรียงลำดับ โดยเรื่องใหม่จะอยู่บนสุด ส่วนเรื่องเก่าสุดก็จะอยู่ด้านล่างสุด Blog อาจจะพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของ ไดอารี่ online ก็เป็นได้ โดย Blog จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ไม่จำกัดซึ่ง ไดอารี่ ก็ถือว่าเป็น Blog ในรูปแบบหนึ่ง

การเข้าถึงเว็บไซต์ NSRU Blog สามารถทำได้ดังนี้

1. พิมพ์ URL : https://blog.nsru.ac.th/ หรือ

2. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (www.nsru.ac.th) จากนั้นเลือกที่เมนู NSRUBlog

การเพิ่ม Blog

เมื่อเข้าสู่ระบบ NSRU Blog แล้ว จะพบหน้าเว็บไซต์ตามปกติ  แต่ในส่วนของผู้ใช้จะแสดงเมนูตามรูปภาพด้านล่าง

หาก Blogger ต้องการสร้างเรื่องใหม่ ให้ คลิกที่เมนู สร้างเรื่องใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

เอกสารดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น