การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Version 3.3.0)

รายละเอียดการปรับปรุงหลัก

การปฏิเสธการรับเอกสารที่ส่งไม่ถูกต้อง หรือซ้ำซ้อน

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับเอกสารที่ปลายทางส่งแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด เช่น ไม่ใช่เอกสารของหน่วยงานตนเอง หรือต้นทางแนบไฟล์ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ธุรการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับเอกสารนั้นๆ โดยจำเป็นต้องระบุเหตุผลการปฏิเสธ เพื่อให้หน่วยงานที่ส่งดำเนินการแก้ไขและส่งมาใหม่อีกครั้ง โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในหน้าลงทะเบียนรับเอกสาร จะมีปุ่ม “ปฏิเสธ” อยู่ข้างๆปุ่มลงรับ ให้คลิกปุ่ม “ปฏิเสธ” ในเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
2. ระบุเหตุผลในการปฏิเสธเอกสารฉบับนี้ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เอกสารจะถูกถอดออกจากกล่องรับ พร้อมหน่วยงานต้นทางจะได้รับการแจ้งเตือนการปฏิเสธเอกสารนี้

การปรับปรุงอื่นๆ

  • ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บ Log ให้ละเอียดขึ้น
  • ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลในบางหน้า

Author: Administrator

ใส่ความเห็น