การล้างแคชของรูปภาพและไฟล์ใน Google Chrome (ENG)

มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไอคอนที่มีลักษณะเป็นจุดสามจุดตามเลขที่ 1 เลือกเมนูตามเลขที่ 2 และคลิกที่เมนูตามเลขลำดับที่ 3
2. เลือกเมนู Clear browsing data ทางด้านซ้าย
3. ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Cached images and files ตามลำดับที่ 1 (หากต้องการล้างแค่รูปภาพและไฟล์ที่แคชไว้ ให้เอาเครื่องหมายถูกในหัวข้ออื่นๆออกด้วย) และคลิกที่ปุ่ม Clear data ตามลำดับที่ 2

เมื่อทำตามขั้นตอนครบถ้วนให้ลองเข้าใช้งานเว็บไซต์อีกที

Author: Administrator

ใส่ความเห็น