คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ใช้

สารบัญ

การเข้าใช้งานระบบ

การเข้าใช้งานระบบในปัจจุบันเป็นช่วงในการทดลองใช้งาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าใช้ได้ในเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ โดยจะมีแบนเนอร์ด้านล่าง

เมื่อเข้าสู่ระบบ จะพบกับหน้าแรกให้ใช้ NSRU Account ของท่าน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ตัวอย่างหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ

FAQ: การเข้าใช้งานระบบ

  • NSRU Account คืออะไร?
  • ไม่มี NSRU Account ต้องทำอย่างไร?
  • มี NSRU Account แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?
  • ลงชื่อเข้าใช้งานงานระบบแล้วขึ้นข้อความ Access Denied?

การเกษียนหนังสือ

ผู้ใช้งานระบบสามารถเกษียนหนังสือได้ โดยจำเป็นต้องได้รับการกำหนดสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานนั้นๆ โดยวิธีการเกษียนหนังสือสามารถทำได้ดังนี้

เมื่อผู้ใช้งานได้รับเอกสารรับ จะปรากฏรายการที่มีสัญลักษณ์รูปจดหมายสีแดงอยู่ด้านหน้า ให้คลิกที่ลิงค์ข้อความว่า “เปิดอ่าน” ที่ด้านหลังของรายการนั้นๆ

การติดต่อผู้พัฒนาระบบ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อผิดพลาดบางประการของระบบ ให้ท่านติดต่อมาที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Online Document

หากท่านกำลังอ่านเอกสารในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ โปรดทราบว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้ ท่านสามารถรับคู่มือในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://blog.nsru.ac.th/napadon-k/1146 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

PDF Versions

Author: Administrator

One thought on “คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ใช้

ใส่ความเห็น