โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา62111806045 วันศุกร์ 8 พฤษจิกายน 2562

04.50 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว

06.45 น. รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รอรับเด็กเข้าโรงเรียน

08.00 น. เข้าแถวหน้าเสาธงและมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน วันลอยกระทง

08.30-09.30 น. สังเกตเด็กทำกิจกรรมวาดภาพไปทัศนศึกษาตอนภาคเรียนที่ 1

10.00-11.30 น. สังเกตการสอบ Pre-NE ชั้น ป.6

11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30-13.30 น. สังเกตการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

13.30-14.30 น. สังเกตการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

14.30-15.30 น. สอบถามเกี่ยวกับงานของฝ่ายพัสดุ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

15.30 น. เข้าแถวและกล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียนก่อนกลับ

16.00 น. ปล่อยนักเรียน และเดินทางกลับ

Author: น.ส.หัทยา มยุเรศ

ใส่ความเห็น